Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

 


 Vattenförbrukningen närmar sig smärtgränsen!

 

Förbrukningen ökar för var dag som går och nu ligger vi precis på gränsen för vad vi kan producera.

ÅTGÄRDER:

1. INGEN BILTVÄTT KAN TILLÅTAS (ÄR INTE HELLER LÄMPLIGT AV MILJÖSKÄL)

2. MINIMERA DUSCHTIDEN TILL KORTAST MÖJLIGA

3. BEVATTNING FÅR ENDAST SKE MED KANNOR (DÅ VET MAN MÄNGDEN MAN LÄGGER PÅ) INGEN BEVATTNING AV GRÄSMATTOR

4. DISKA INTE UNDER RINNANDE VATTEN

5. HAR MAN TOALETT AV GAMMAL MODELL KAN MAN LÄGGA EN TEGELSTEN I VATTENCISTERNEN, DET MINSKAR FÖRBRUKNINGEN VID VARJE SPOLNING

6. FYLL INGA BADPOOLER

I övrigt: kontrollera att kranar eller utomhusutkast inte står och droppar