Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:


VAR SPARSAM MED VATTNET

Bevattningsförbud gäller tillsvidare i Klockhammar. Vi förbrukar just nu mer vatten än våra pumpar hinner leverera och det har inte hänt på väldigt länge. Vi vill inte råka ut för krångel med funktionerna i Vattenverket. Använd inte vårt vatten till din trädgård! Tvätta inte bilen! Endast normal hushållsanvändning.