Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

2018 01 16 Från Örebropolisens Facebooksida idag:

Under 2017 drabbades 54 villa/radhusägare, 5 lägenhetsinnehavare samt 37 fritidshusägare av inbrottsstöld i Lokalpolisområde Lindesberg (Nora- Lindesberg- och Ljusnarsbergs kommun).

Spridningen av inbrottet sträcker sig över hela lokalpolisområdet men flera orter har drabbats av flera inbrott vid samma tillfälle. Frövi, Fellingsbro, Lindesberg och Nora är de orter som drabbats av överlägset flest inbrottsstölder i villa/radhus medan Storå, Grängesberg, Kopparberg och Nora är de orter som drabbats av flest inbrottsstölder i fritidshus.

Antalet drabbade personer är långt fler än antalet anmälda brott och händelsen är ofta mycket traumatisk för de som drabbats, inte minst för äldre och barn. Oron att bli utsatt för fler brott och den kränkning som oftast uppstår efter att man drabbats av inbrott kan ta lång tid att bearbeta. Har man drabbats av inbrott är det mycket klokt att söka stöd hos Brottsofferjouren i Bergslagen på 020-021 20 19.

För att minska antalet inbrottsstölder arbetar lokalpolisområdet bland annat aktivt med att bygga ut Grannsamverkan i hela lokalpolisområde Lindesberg. Dessutom samverkar vi aktivt med medborgarna via telefon-appen Trygve.

I dagsläget har Lokalpolisområde Lindesberg över 70 uppstartade grannsamverkansgrupper och flera orter är i startgroparna inför 2018. Lokalpolisområdet kommer att erbjuda plats på uppstartsmöten i Lindesberg, Nora och Kopparberg under våren för de som är intresserade av att starta upp Grannsamverkan.

Med fler medborgare som är med i samverkan med Polisen kan vi öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisen är starkt beroende av att människor hör av sig när de ser brottslig aktivitet eller aktiviteter som de misstänker kan vara förberedelse till brott. Polisens erfarenheter visar att det går att minska brottsligheten lokalt med innevånarnas hjälp.

Vilka ligger bakom inbrottsstölderna i våra bostäder? De tre vanligaste gärningsmannaprofilerna bakom inbrottsstölder i våra bostäder är:

- En liten del av bostadsinbrott i Sverige utförs av kriminella ungdomar, oftast med koppling till området där bostadsinbrottet skett. Dessa bostadsinbrott är vanligast förekommande i lovtider när skolor håller stängt och ungdomarna är lediga.

- En större andel av bostadsinbrotten utförs av missbrukare som behöver pengar till sitt missbruk. Polisen har valt att kalla dessa livsstilskriminella av den anledningen att deras brottslighet fortgår under många år. Dessa bostadsinbrott kan inte kopplas till någon särskild årstid utan förekommer året runt.

- Den tredje gärningsmannagruppen har Polisen valt att kalla för Mobile Organised Crime Groups (MOCG). Konkret handlar det om internationella stöldligor som planerar och genomför stöldturnéer i landet. Denna gärningsmannagrupp står för mer än hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Dessa bostadsinbrott sker vanligtvis under årets mörkare månader. Tendensen är att denna gärningsmannakategori ökat de senaste åren.

Lokalpolisområdet arbetar aktivt med att förebygga inbrottsstölder samt att identifiera och lagföra så många gärningsmän som möjligt. Detta gör vi genom att arbeta systematiskt med evidensbaserade metoder som är nationellt framtagna av Polisens utvecklingscentrum.

Är du intresserad av att hjälpa Polisen förebygga brott genom Grannsamverkan och samverka med Polisen i det brottsförebyggande arbetet så finns mer information på www.samverkanmotbrott.se.

Stefan Toll
Kommunpolis
Lokalpolisområde Lindesberg"


2017 12 31

Polisens Nyhetsbrev december 2017 (pdf)


2017 12 13
Polisens nyhetsbrev avseende "Grannsamverkan" dec. 2017
Hej!
Tyvärr fortsätter bostadsinbrotten i Örebro. Inbrotten har skett via sovrumsfönster eller altandörr. Var nyfikna i era områden och hör av er till polisen om ni iakttar något som avviker i era områden:
Vid pågående brott, ring 112.
Mvh. Lpo Örebro


2017 09 29
Nyhetsbrev från Mona Olofsson, Örebropolisen
Hej på er samverkare! Det är så kul att kunna meddela att grannsamverkansområden blir bara fler och fler. Just nu är vi uppe i 70 områden och ca 2900 hushåll.  Fortsätt att sprida konceptet vidare. Vårt område har under sensommaren och hösten varit drabbat av inbrott och stöld i stall och sadelkammare. Gärningspersonerna har till största del varit ute efter de mest dyrbara sadlarna.
Vad gäller statistiken, så har inbrott i villa/radhus ökat något om man jämför med samma tidsperiod förra sommaren, men i övriga fall är det nästan exakt samma antal. Sommaren är alltid en känslig period när man lämnar sin bostad för semesterfirande. Nu går vi också in i en tid när det är attraktivt för inbrottstjuven på grund av mörkret.  Häng i med samverkan för den ger resultat!! Observera det nya telefonnumret för grannsamverkare in till Regionala Ledningscentralen, 010-5692113.
 
Jag kommer att vara på utbildning under hela oktober och är åter till nästa träff.  

Nästa utbildningstillfälle för kontaktombud och andra intresserade kommer att äga rum den 16november, 2017, kl. 17-18:30 (Järnvägsgatan 3) Anmälan sker på mail till: mona.olofsson@polisen.se

Trevlig Höst! Mona Olofsson
mona.olofsson@polisen.se    010-56 733 61  
 


2017 09 08
STÖLDERNA/INBROTTEN FORTSÄTTER
Natten till d. 8 sept har minst 3 inbrott och ett försök till inbrott skett i Lockenkil och Eker. Röjsåg och hästsadlar m.m är stulna. Fortsätt att vara vaksam!

/Sven-Ove NIlsson


2017 09 08 kl 11.00
TRYGVE, en app för grannsamverkan

www.trygve.se för webbversionen
eller appen TRYGVE för IOS i App Store och Android i Google Play.

Jag har skapat gruppen KLOCKHAMMAR som är öppen för alla, man anmäler sig själv. Om du skriver nåt i appen så når det alla i gruppen.

Man registrerar sig med sin epostadress och hittar på ett lösenord som inte behöver vara samma som du använder för att läsa din mejl. Epostadressen och det påhittade lösenordet använder du för att logga in på webbsidan och/eller i appen. Sen letar du reda på vår grupp.

Du kan vara medlem i flera grupper samtidigt om du vill. Det finns en annan grupp med samma syfte som kan vara intressant för oss: NÄRKES KIL

/Christer S


2017 09 05
Mystisk, litauiskregistrerad  bil rekar i området. Håll extra koll!
Lantbrukare i Närkes Kil (Falla) och Älgesta har observerat en litauiskregistrerad, grå/mörkgrå skåpbil, nyare Mercedes SUV med regnr, JDH 024. 2 manspersoner, den ene svensktalande och helt skallig, den andre med någon form av ställning runt ena knät. Bilen har rekat runt logar och maskinhallar. Älgesta har bestulits på dyrbara handverktyg och elektriska maskiner. Om bilen ses på platser där den inte borde vara och personerna uppträder på ett otillbörligt sätt: RING 112! 

Estnisk nummerskylt ex. EST 123 ABC   
Lettisk nummerskylt ex. LV AB 1234
Litauisk nummerskylt ex. LT ABC 123
 

/Sven-Ove Nilsson


2017 07 26
Märkning med smart dna

De flesta försäkringsbolagen tillhandahåller en förpackning med s.k smart-dna. Förpackningen innehåller en vätska med en unik sifferkod som polisen kan avläsa i mikroskop och som endast syns i ultraviolett belysning. Flaskan räcker till flera hundra märkningar. Priser varierar, men ligger oftast mellan 500-700 kr. Kontakta ert försäkringsbolag.2017 07 05
Vaksamhet ang. utlandsregistrerad bil
Ser ni en vit utländsk skåpbil med regnr M 7362 BK så ring polisen. Inbrottstjuvar som är aktiva i Garphyttan med omnejd.2017 06 01
Dekaler utdelade
Nu har varje fastighet fått en liten dekal att sätta upp på valfri plats. För att grannsamverkan skall fungera som tänkt är det viktigt att man talar med grannar, meddelar om  man ska åka bort en längre tid och dessutom meddelar om någonting inte verkar stå rätt till. Vid misstanke om pågående brott: ring 112!2017 05 13
Skyltar "Grannsamverkan" är nu uppsatta på strategiska platser i området. Dekaler för alla hushåll som så önskar kommer så småningom.2017 05 08
Information
De senaste veckorna har Örebro drabbats av skadegörelse på bilar. Någon okänd gärningsperson/er har idkat skadegörelse på bilar genom att ha skurit sönder däcken alternativt repat i lacken med något nyckelliknande föremål. Detta har skett mest på helgerna. De mest utsatta parkeringsplatserna är vid Konserthuset samt bakom Nikolaikyrkan. Välj med fördel upplysta parkeringar. Vi har även haft en liten ökning vad gäller inbrott i bostad och då särskilt i de västra delarna av Örebro. 

Ovanstående text kopierad från polisens nyhetbrev "Grannsamverkan april 2017"2017 04 26
För kännedom
Estniska bilar kommer att finnas i området under V18-19. En sommarstugeägare utanför Klockhammar har lejt 4 estniska snickare för ombyggnation. Snickarna kommer att bo i OK Alfernas klubbstuga. Estniska nummerskyltar ser nästan ut som svenska, med den skillnaden att 3 siffror följs av 3 bokstäver. 


2017 04 12
Kontaktpersonerna från Klockhammar träffade poliserna Patrik Wallin (arbetar f.n som brottsförebyggande person inom Örebro kommun) och Mona Olofsson som arbetar med grannsamverkan inom Örebropolisen. Vi fick en hel del goda tips angående vad man ska tänka på för att motverka ovälkommet besök.

1. Informera grannar om att du ska vara bortrest eller kanske väntar hem hantverkare
2. Ha lampor kopplade till timer och/eller rörelsedetektor
3. Låt gärna en radio vara på i huset
4. Be grannen tömma brevlådan
5. Be grannen att skotta snö, göra hjulspår i snön, ställa ut soptunnan, klippa gräsmattan
6. Ställ ingen stege mot husfasaden, göm den i garaget
7. Förvara inget värdefullt utomhus
8. Kolla att alla dörrar och fönster är ordentligt  låsta/stängda
9. Lägg inte ut info på sociala medier om att du ska vara bortrest
10. Skaffa fönsterlås och brytskydd på dörrar
11. Märk stöldbegärligt/värdefullt gods med DNA-märkning
12. Se i övrigt till att huset ser bebott ut

Gå gärna in på www.samverkanmotbrott.se eller www.tryggaorebro.se och läs de handfasta tipsen!

För att snabbt få ut meddelande om misstänkt aktivitet ring

Christer Söderbäck, tel 0735 - 44 10 20
eller
Sven-Ove Nilsson, 0708 - 28 02 81

som då kan skicka ut SMS till de 154 personer som anmält sig via hemsidan för "Akut info som SMS". Anmäl dig till SMS-tjänsten om du inte redan har gjort det!
Ditt namn kommer att anges i SMS-et som den som står för informationen.

Ser du pågående brott, ring 112 !

Kontaktombud i Klockhammar:
Jennie Beigrund, Orienterarv. 11                            070-738 76 59
Johan Gustavsson, Orienterarv. 11                        076-631 91 20
Anne-Marie Lindén, Orienterarv. 5                          070-382 74 38
Lars-Olov Karlsson, Feriev. 5                                  070-693 40 53
Lars-Göran Åhrlin, Feriev. 2                    019-28 03 82 eller 070-585 62 89
Kent Marberg, Feriev. 1                          019-28 00 58 eller 070-325 53 30
Bo Samuelsson, Vandrarv. 7                   019-28 03 07 eller 070-651 54 11
Sven Nilsson, Utflyktsv. 2                        019-28 02 80 eller 070-828 02 81
Bengt Svärd, Slalomv. 2                          019-28 04 12 eller 073-093 66 34 eller 0582-408 86
Lars Andreassen, Klockarhyttan 604      070-698 66 69
Hans Selin, Pjäxv. 7                                073-932 62 37 eller 070-728 80 35
Ulla Eriksson, Semesterv. 14                  070-207 11 14
Ingrid Sandfors, Patrons väg 1              019-28 04 22 eller 070-587 35 56
Monica Rumby, Vandrarv. 12                  076-026 05 53
Jonny Hagberg, Orienterarv. 1               070-642 58 06

Tack för god uppslutning avseende "Grannsamverkan"!
Anne-Marie Lindén