Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2018
Skötsel och underhåll av föreningens gemensamma anläggningar och fastigheter. Medlemsavgifter, matrikel, arbetsdagar m.m. Vägar i området. Allmän information till intresserade som vill flytta till Klockhammar.

Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Hans Nilsson
Vargdalsvägen 14
705 92  ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268

Styrelsen består 2018 av följande personer:
 


Hans Nilsson
, ordförande
hans.nilsson@klockhammar.se
Tel 070 - 587 21 19

Kristina Sundell, kassör, medlemsmatrikel
kristina.sundell@klockhammar.se
Tel 0736 - 91 33 10

Maria Pettersson, sekreterare
maria.pettersson@klockhammar.se
Tel 070 - 296 51 96


Lars-Olov Karlsson, ledamot
lars-olov.karlsson@klockhammar.se
070 - 693 40 53

Göran Bergling, ledamot
goran.bergling@klockhammar.se
019 - 20 14 41

Mirelle Johansson, suppleant, Christer Söderbäck, suppleant


Revisorer
Tomas Bodin, Sara Andersson
Lennart Åberg, suppleant, Margareta Uske, suppleant


Övriga funktionärer

Avloppsnät, reningsverk
Lars-Olov Karlsson
lars-olov.karlsson@klockhammar.se
tel 070 - 693 40 53

Bad och omkringliggande gräsytor, husvagnsförvaring vintertid
Kjell Wahlqvist
kjell.wahlqvist@klockhammar.se
tel 070 - 586 95 22

Bokning av logen, adventsfirande, lunch arbetsdagar
Monica Rumby
monica.rumby@klockhammar.se
tel 0760 - 26 05 53
Bokningskalender för logen

Bokning av Spåhagen
Kontakta sekreteraren!
Bokningskalender för Spåhagen

Dricksvatten
Lars-Göran Åhrlin
lars-goran.ahrlin@klockhammar.se
tel 070 - 585 62 89

Evenemangskommitté, valberedning
Liselotte Sliwon
liselotte.sliwon@klockhammar.se
070 - 536 38 61

Hemsida, SMS-information
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
tel 0735 - 44 10 20

Hustomtekommitté
Pigge Lord
pigge.lord@klockhammar.se

tel 070-557 04 52

Idrottskommitté
Oscar Nilsson

oscar.nilsson@klockhammar.se
tel 070 - 213 36 91

Skog
Sten-Ove Bodin
sten-ove.bodin@klockhammar.se
tel 019 - 28 01 97

Vägar
Kent Marberg
kent.marberg@klockhammar.se
070-325 53 30