Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

DET HÄR ÄR VÅRT KLOCKHAMMAR 2017!

Kommande föreningsstämma den 13 feb 2018 avgör avgifter till föreningen för 2018, likaså sker då val av 2018 års styrelse och funktionärer.

Klockhammar är ett paradis året om. Sommartid finns härliga strövområden i sagolik natur. Vi har eget friluftsbad och egen tennisbana inom området. Vintertid finns egen slalombacke med lift samt bästa tänkbara utgångspunkt för skidturer i Kilsbergen.

Klockhammars fritidsområde består av 110 hektar vara 1/3 är tomtmark och 2/3 är grönområden. Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i fritidsområdet. Det är stall, ladugård, magasin, lider, smedja, kvarn, en torpstuga och ett fritidshus. Allt detta äger och förvaltar Klockhammars tomtägare gemensamt. Föreningen har också ett eget vattenverk och ett avloppsverk. 
Driften av Klockhammar sköts av Klockhammars Samfällighetsförening. I föreningen finns flera kommittéer med olika ansvarsområden. Driften bygger på frivilliga insatser av medlemmarna. Vi kan på detta sätt hålla nere föreningens kostnader och alltså nå lägre medlemsavgifter.
 
Det finns 138 bebyggda och 15 obebyggda fastigheter i föreningen. 84 fastigheter är permanentboende och 54 fritidsboende. Dessutom är tre fastigheter utanför föreningens område anslutna till vårt avlopp och en fastighet till vattnet.
 
Vi har bussförbindelse med Örebro, 4 turer i vardera riktningen vardagar.

Fiber finns installerat i Klockhammar. Antingen har man anslutit sig eller så finns fiber förberett till tomtgräns. Örebro Stadsnät är vår fiberinstallatörskontakt. Väl ansluten så väljer man själv internetleverantör och tjänster via Stadsnäts portal.ÅRLIGA AVGIFTER TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

Årliga avgifter till Samfällighetsföreningen innebär Medlemsavgift + Amortering av investeringslån enligt nedan:

1. Medlemsavgift, betalas senast 30 april 2017

AVGIFTER 2017

Kategori Antal GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Summa avgifter (kr)

Åretruntboende med avlopp

88 2217 - 652 977 3880 7726

Fritidsboende med avlopp

48 1109 - 326 489 3880 5804

Fritidsboende utan avlopp

3 1109 - 326  - 3880 5315

Obebyggd tomt med avlopp
13 444 - 261 391 3880 4976

Endast GA2 året runt

  -       -


Endast GA2 fritid

    -       -

GA2+GA3+GA4 året runt

      652 977   1629

GA2+GA3+GA4 fritid

   


 

489

  489

 
2. Amortering av investeringslån, betalas senast 30 nov 2017
Amorteringen för 2017 är 1400 kr och betalas av alla 153 fastigheter anslutna till vårt avloppsnät.
Investeringslånet avser reningsverket och amorteras årligen i 20 år (år 1 = 2013).


Exempel (2017):
En åretruntboende med avlopp betalar sin medlemsavgift med 7726 kr senast 30 april och sin del av amorteringen med 1400 kr senast 30 nov. Det blir alltså totalt 9126 kr för år 2017.

Medlemsavgiften och amorteringen bestäms varje år på föreningsstämman i februari.


Vi har fem gemensamhetsanläggningar:
GA1 Vägar inom Klockhammar
GA2 Genomfartsvägar inom Klockhammar
GA3 Vattenanläggning
GA4 Avloppsanläggning
GA5 Byggnader m.m.


Arbetsdagar 2017
lördag 22 april
lördag   9 sept


Samfällighetsföreningens adress:
Adress- och kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt!