Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Spåhagen kan bokas för medlemmarnas egna aktiviteter.
Kontakta Marie Nordin, tel 019 - 28 05 75 eller mejl marie.nordin@klockhammar.se

Bokningar 2018
augusti
8 Styrelsen
20 medlem kl 10 - 12

september

oktober

november

december