Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

I Klockhammar finns en mängd byggnader och två viktiga anläggningar.

Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i fritidsområdet. Det är stall, ladugård, magasin, lider, smedja, kvarn, en torpstuga (Spåhagen) och ett fritidshus (Bränneridalen). Allt detta äger och förvaltar Klockhammars samfällighetsförening. Föreningen har också ett eget avloppsreningsverk och eget vattenverk.

Flera av de minsta byggnaderna täcks av ett traditionellt spåntak enligt gammal teknik. Hur man sköter ett spåntak framgår av bifogad information från Länsstyrelsen i Örebro län