Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Bränneridalen är ett fritidshus som föreningen hyr ut. Det ligger omedelbart nedströms Kvarnen, har sommarvatten och el men inget avlopp.