Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Det är svårt att med några fotografier ge rättvisa åt det magnifika byggnadsminne som finns i föreningens ägo. Praktiskt taget hela maskineriet från den vattendrivna kvarnen finns kvar och genomgår sakta en pietetsfull renovering med hjälp av intresserade medlemmar.

I en överfallskvarn drivs vattenhjulet runt genom att vattnet strömmar över det, i en underfallskvarn forsar vattnet nedtill som på bilden här intill. En skvalta eller skvaltkvarn hade ett liggande vattenhjul på samma vertikala axel som den roterande kvarnstenen, vilket krävde liten fallhöjd.

Kvarnen och dammen
Kvarnen med dammbordet en tidig vårdag

Nedanstående bilder: klicka för större version!
Interiör
Interiör

Närbild på kvarnhjulen
Maskineriet

Vertikal vy över maskineriet


Mera hjul