Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

 

Interiör från Vattenverket. Inkommande vatten passerar det smala vertikala röret
till höger, ett UV-filter som effektivt dödar alla bakterier. Därefter går vattnet
genom den blanka tanken i mitten som är ett sandfilter. Filtret tar bort en massa
saker, bl a reducerar det järnhalten i vattnet. Slutligen fylls hydroforen till vänster,
"den gråa väggen" som skymtar i bild.

Vi är skyldiga att noga och regelbundet kontrollera kvaliteten på vårt dricksvatten. Miljökontoret, Örebro kommun, talar om hur det ska gå till i tre dokument som finns här!

Analysresultaten publiceras så fort de finns tillgängliga.

Dricksvattenanalys 2018 08 02

Dricksvattenanalys 2018 04 09

Dricksvattenanalys 2018 01 10

Dricksvattenanalys 2017 10 06

Dricksvattenanalys 2017 06 16

Dricksvattenanalys 2017 03 09


Dricksvattenanalys 2016 11 24

Dricksvattenanalys 2016 08 26

Dricksvattenanalys 2016 05 17

Dricksvattenanalys 2016 02 17
 


Dricksvattenanalys 2015 10 26 del 1
Dricksvattenanalys 2015 10 26 del 2

Dricksvattenanalys 2015 07 29

Dricksvattenanalys 2015 04 15
 


Dricksvattenanalys 2014 04 07 del 1
Dricksvattenanalys 2014 04 07 del 2

Dricksvattenanalys 2014 03 13

Dricksvattenanalys 2014 01 08 del 1
Dricksvattenanalys 2014 01 08 del 2
 


Dricksvattenanalys 2013 01 22 (pdf)

Dricksvattenanalys 1/2 2012 09 27 (pdf)
Dricksvattenanalys 2/2 2012 09 27 (pdf)

Dricksvattenanalys 2012 07 03 (pdf)

Dricksvattenanalys 2012 04 11 (pdf)

Ankomstdatum Analys Resultat Enhet
2012-01-19 Ammonium  <0.02 mg/l
  Ammonium-nitrogen NH4-N
<0.02 mg/l
  Antal E.coli   log cfu/10
  Antal koliforma bakterier 35°C   log cfu/10
  Antal långsamväxande bakterier   log cfu/ml
  Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C   log cfu/ml
  Färgtal, mätt vid 405nm 5 mg Pt/l
  Järn Fe (end. surgjort) 0.07 mg/l
  Konduktivitet 22.6 mS/m
  Lukt, art, vid 20°C Ingen  
  Lukt styrka, vid 20°C Ingen  
  pH 8.0  
  Turbiditet 0.90 FNU
       
 
Ankomstdatum Analys Resultat Enhet
2011-10-28 Ammonium  0.11 mg/l
  Ammonium-nitrogen NH4-N
<0.089 mg/l
  Antal E.coli <1 log cfu/10
  Antal koliforma bakterier 35°C <1 log cfu/10
  Antal långsamväxande bakterier 350 log cfu/ml
  Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C 270 log cfu/ml
  Färgtal, mätt vid 405nm <5 mg Pt/l
  Järn Fe (end. surgjort) 0.058 mg/l
  Konduktivitet 20 mS/m
  Lukt, art, vid 20°C Ingen  
  Lukt styrka, vid 20°C Ingen  
  pH 7.7  
  Turbiditet 0.94 FNU
  Färg (405 nm) 7.0 mg Pt/l
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt    

 

Ankomstdatum Analys Resultat Enhet
2011-07-15 Ammonium  <0.01 mg/l
  Ammonium-nitrogen <0.01 mg/l
  Antal E.coli <1 /100ml
  Antal koliforma bakterier 35°C <1 /100ml
  Antal långsamväxande bakterier 22°, 7dygn 18 /ml
  Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C , 3 dygn 6 cfu/ml
  Färgtal, mätt vid 405nm <5 mg Pt/l
  Järn Fe (end. surgjort) 0.063 mg/l
  Konduktivitet 20 mS/m
  Lukt art Ingen  
  Lukt styrka vid 20°C Ingen  
  pH 7.9  
  Turbiditet 0.73 FNU
  Färgtal mätt vid 405 nm <5 mg Pt/l
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt    

 

Ankomstdatum Analys Resultat Enhet
2011-04-01 Ammonium <0.01 mg/l
  Ammonium-nitrogen <0.01 mg/l
  Antal E.coli <1 /100ml
  Antal koliforma bakterier 35°C <1 /100ml
  Antal långsamväxande bakterier 22°, 7dygn 58 /ml
  Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C , 3 dygn <1 cfu/ml
  Färgtal, mätt vid 405nm 9 mg Pt/l
  Järn Fe (end. surgjort) 0.086 mg/l
  Konduktivitet 19 mS/m
  Lukt art Ingen  
  Lukt styrka vid 20°C Ingen  
  pH 7.8  
  Turbiditet 1.1 FNU
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt    

 

Analysen 2010 10 06 är s.k. utökad analys med ett 70-tal mätvärden, se Excelbilaga!