Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Kvarnen före 1920
Kvarnen vid nuvarande baddammen. Fotot troligen taget på 1920-talet

Från Kalle Lager 2014-08-12:

"Efter diverse letande i gamla dokument och kartor tror jag mig förstå varifrån namnet Klockhammar kommer.
 
När stångjärnshamrarna anlades med början 1640 kom dessa att kallas Klockarhytte hamrar vilket framgår av kartor bl a från 1690. Klockarhyttan är ett gammalt ortsnamn som fanns långt innan stångjärnshamrarna kom. Hytta fanns där redan på 1300-talet. Det fanns även ett bergslagshemman om 1 helt mantal före 1640 vid Klockarhyttan. Detta hemman hade skog som sträckte sig från Hästskoröse, alltså ovanför Slalomvägen, nästan till Blankhults gamla skola. Vidare till Nya dammen, Hästskomossen och till Svartberget, det som ligger närmast Rusakulan och tillbaka till Hästskoröse.  Rester av detta detta hemman finns uppströms bäcken från nuvarande Klockarhyttan och har på senare tid kallats Skaten. Detta hemman kom att ingå i Klockhammars bruk från 1670-talet.
 
När man så skulle benämna det bruk som ägde hamrarna hade man flera möjligheter varav ett var omöjligt att använda nämligen Klockarhytte bruk. Eftersom det redan fanns en masugn där kunde det bli en förväxling. Ett annat alternativ skulle kunnat vara Klockarhytte hammars bruk. Detta tror jag skulle bli för långt namn varför man fastnade för Klockhammars bruk. Orten där bruksherrgården låg kom senare att kallas Klockhammar."

 

Vår medlem Karl Lager är född och uppvuxen i Klockhammar. Han har stor kunskap om traktens historia och har under november 2013 lagt in ett antal gamla fotografier på hemsidan med förklarande text:

Det gamla KlockhammarI Klockhammar upplever man närheten till naturen med regelbundet återkommande årstidsväxlingar. Vi har försökt illustrera året i Klockhammar med ett antal fotografier:

Vitsippsbacke
Vår i Klockhammar

 


Kvarnen
Sommar i Klockhammar


Höst vid Magasinet
Höst i Klockhammar


Busshållplatsen vid logen vintertid
Vinter i Klockhammar

Slänggungan på isen januari 2014


Andra bilder inlagda efterhand

Kils kyrka 1942

Så såg det ut 1942 med hässjor ända in på nuvarande kyrkogård och grusväg till Klockhammar.
/Sven Nilsson