Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

En egendomlig naturformation är värd en beskrivning. Den kallas populärt Kristi Grav och är belägen på Bofors skjutfält vilket är ständigt avspärrat. Vid vårt besök krävdes lots, dels för att få tillträde till platsen, dels för vår säkerhet - det kan finnas odetonerade artilleriprojektiler i terrängen. Platsen är beskriven på Riksantikvarieämbetets hemsida:

Klippformation, naturbildning, som bildar en grotta vilken kallas"Kristi grav". Grottan är 5x2 m (N-S) och intill 2 m dj. Beväxt med 1 björk.  (vid inventeringen 1993/CS)

Terrängbild
Klicka på bilden för större storlek!

Översiktlig bild från området. Den böjda tunna björken till vänster om personerna växer
mitt i formationen. Ännu längre till vänster syns Närkes Skogskarlars skylt.

Närbild

Här går Sven Nilsson ned i Kristi Grav.

Skylt

Närbild på graven

Sven på plats