Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Midsommarafton 2011 lockade många fler besökare än vi sett de senaste
åren. Kransarna till midsommarstången hade bundits på morgonen och
bestod enbart av blommor. Egna spelmän ledde dansen. Lotteriet
förnöjde vare sig man vann något eller ej. Priserna hade skänkts av
Getingdalens krukmakeri, Vedlunds (Handlar´n i Kil) och Ica Maxi.
Tyvärr hade frysen på logen gått sönder så det blev lite si och så med
den utlovade glasspinnen till alla barn. Vi hade tur med vädret, inget regn
under tiden vid badet. Ett hästekipage hade letat sig ned till oss från
höjderna mot Bocksboda. Nog var det en fjording vi såg?

Foto samtliga bilder:
Sofie Henriksson, Vandrarvägen