Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

LEDIGA TOMTER SÄLJS AV MEDLEM (PRIVATPERSON)
Dagsinformation. Kontrollera med din fastighetsmäklare.

Tomterna tillhör kategorin "Obebyggd tomt med avlopp". 

Inga extra anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer utan vatten och avlopp finns vid tomtgräns och vid byggnation görs anslutning enligt de regler som föreningens stadgar föreskriver. Dessutom finns fiber framdraget som tom kanalisation (slang) till tomtgräns.

Örebro kommuns Kundtjänst tel 019-21 10 00 vet mer om bygglovsärenden, hur stort man får bygga osv.

Karta över Klockhammar (bortse från gröna markeringar)