Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Aktuell info till Samfällighetens medlemmar

Inlagt av Christer Söderbäck 27 Sep 2016
Nyheter >>
1. Spåhagen har haft påhälsning av myror som gjorde intrång och skräpade ner ordentligt, men detta löste sig med ett besök av Anticimex.
 
2. Nu har vi grävt och lagt ner två vattenslangar mellan vattenverket och borrhålen + en jordad ledning och ett extra rör för eventuellt ytterligare en elledning.
 
3. Valberedningen var på besök på styrelsemötet och framtiden diskuterades. Lämna gärna synpunkter och förslag till sammankallande i valberedningen Madeleine Holsmyr, madeleine.holsmyr@klockhammar.se
tel 070 - 172 58 07
 
4. Utbyggnaden av reningsverkets godsmottagning som byggts till för att underlätta arbetet med filterpulver är nu färdig.


5. Vi får en ny hyresgäst till Bränneridalen den 1:a oktober.

6. Tre hästar går nu i hagen vid Spåhagen och betar av gräset. Föreningen har bekostat material till stängslet som hästägaren sedan monterat. Stängslet blir permanent och har kostat lika mycket som fjolårets inhyrda får vilka endast räckte en säsong. Som Argus redan noterat så har de två små hästarna vid stallet bytts ut mot en större.


Senast ändrad 08 Oct 2016 10:04
Tillbaks