Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Analys av vattnet i Kvarndammen

Inlagt av Christer Söderbäck 27 Jul 2013
Nyheter >>

Vi är ålagda av kommunen att sommartid regelbundet analysera badvattnet huruvida det är tjänligt eller ej. Här kommer första provsvaret:

badvattenanalys

Min kommentar:
Det är inte lätt att hitta aktuella gränsvärden men 2008 skriver Smittskyddsinstitutet så här angående "strandbad" vilket bör vara aktuellt i vårt fall:

Intestinala enterokocker
Tjänligt = högst 100 cfu/100 ml
Tjänligt med anmärkning = 101 - 300 cfu/100ml
Otjänligt = mer än 300 cfu/100 ml

E.coli
Tjänlig = högst 100 cfu/100 ml
Tjänligt med anmärkning = 101 - 1000 cfu/100 ml
Otjänligt = mer än 1000 cfu/100 ml

/Christer


Senast ändrad 27 Jul 2013 17:35
Tillbaks