Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Anonym brevlåda tas bort. Din korrekta adress i medlemsmatrikeln

Inlagt av Christer Söderbäck 28 Jan 2016
Nyheter >>

BREVLÅDA
Din brevlåda måste märkas med din adress (obligatoriskt) och helst även med ditt namn (frivilligt).

Omärkta brevlådor kommer att tas ned på vårens arbetsdag i april 2016.

DIN ADRESS
Efter stämman den 23 feb 2016 kommer vi att skicka ut en ny medlemsmatrikel. För att vi ska kunna distribuera medlemsinformation så måste matrikeln ha din korrekta adress!

Har du ändrat utdelningsadress och/eller telefonnummer så ber vi att du meddelar sekreteraren på telefon 070 - 296 51 96 eller mejl maria.pettersson@klockhammar.se och att du gör detta före stämman.


Senast ändrad 30 Jan 2016 11:01
Tillbaks