Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Arbetsdag lördag 9 sept 2017

Inlagt av Christer Söderbäck 04 Aug 2017
Nyheter >>
Det börjar bli dags att tänka på kommande ARBETSDAG som är den 9:e september.
 
Hustomtekommittén planerar arbetet för övriga som inte ingår i någon annan kommitté.
Har du synpunkter på vad som behöver göras så hör av dig till respektive kommittéledare.
Det är fastigheter, bad, idrottsanläggningar som ska underhållas, var ska det röjas sly, sandficka byggas, mm mm mm.
 
I god tid innan så kommer hustomtekommittén att sammanställa vem som ska göra vad osv. Övriga kommittéer vet sina uppgifter. Du har säkert förslag på saker som behöver åtgärdas eller önskemål om vad som vore bra osv.

Det är bra att få in i tid vad som skall göras,  för allt ska förberedas eller anskaffas innan arbetsdagen.
 
Sammankallande i Hustomtekomittén:
pigge.lord@klockhammar.se               
070-557 04 52

Senast ändrad 04 Aug 2017 06:12
Tillbaks