Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Arbetsdagen, medlemsinformation vid lunchen

Inlagt av Christer Söderbäck 15 Apr 2012
Nyheter >>


Information och anteckningar från Lunchmötet med Klockhammars samfällighetsförening på arbetsdagen den 14 april 2012.

Skogen:
Det har fällts c:a 1100 kbm skog och det har redan hämtats en del timmer. Det ris som ligger kvar i skogen kommer att köras fram. När allt ris och timmer är bortkört så kommer Moelven att betala ut resterande köpesumma. Vi har fått 50 000 kr i förskott.

Avlopp:
Nu grävs det för 13 st fastigheter som skall anslutas till vårt avloppssystem. 3 väntar på grävning. 3 har tidigare anslutit sig så när det är klart har vi fått 19 nya anslutningar.

Vi har fått förfrågningar om att ansluta 10 st fastigheter i Falla så det kan bli även dessa.

Bredband:
Nu när tjälen har gett sig så startar etapp två av bredbandsgrävningen.

Detaljplan:
Ansökan har lämnats in om ändring av detaljplanen för området. Byggnadsnämnden har visat sig positiva och även Stadsbyggnadsservice är positiva. Ärendet skall behandlas och politikerna skall besluta om en ändring kan göras så vi avvaktar besked. Det kan ta lite tid är vi förvarnade om.

Skidliften:
Skidliften har inte används på c.a 15 år men vi har haft stora utgifter för de fasta elkostnaderna på c:a 50 000 kr. Nu när vi gräver för avlopp så skall vi bl a sätta in en pump på Bärplockarvägen som kräver lite ström. Ett nytt abonemang kostar 26 000 kr + lite till och frågan som då ställdes till de församlade var: Styrelsen föreslår att vi flyttar abonnemanget från skidliften till pumpen på Bärplockarvägen och använder en gummikabel med ström från en privat fastighetsägare till skidliften vid de tillfällen när liften skall användas.

Fråga: Tycker ni det är ok?
Svaret var enhälligt ja.

Reningsverket:
Ombyggnaden av reningsverket är beställd. Start kommer att ske under våren. Vi har via Länsstyrelsen sökt LOVA-bidrag till ombyggnaden och fått ett bidrag på totalt 519 234 kr. Ett förskott på 389 426 kr har redan betalats ut.

Hans Nilsson
ordförande


Senast ändrad 15 Apr 2012 15:49
Tillbaks