Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Åtgärder som sparar vatten

Inlagt av Sven-Ove Nilsson 29 Jul 2014
Nyheter >>

Det varma vädret gör att vår vattenförbrukning i Klockhammar skenar i höjden.
Följande enkla åtgärder sparar åtskilliga kubikmetrar:

1. Kontrollera att toaletter inte står och rinner. Minsta rännil blir hundratals liter per dygn. Äldre toaletter har en mycket större spolmängd än dagens. En enkel åtgärd för att minska tankens volym är att lägga i en tegelsten eller dylikt.
2. Spola inte bil eller annat med vattenslang, utan använd  högtryckstvätt som förbrukar betydligt mindre.
3. Det finns vattenbesparande munstycken för såväl vanliga vattenkranar som duschar. För en familj som    utnyttjar duschen (totalt) 20 minuter per dag går det åt ca 4 000 kWh per år för att värma den mängden    varmvatten. Genom att halvera duschtiden sparar man in ungefär 2 000 kWh per år (plus allt vatten!).
4.
Exempel på åtgärder som minskar vattenförbrukning och leder till en energieffektivisering är:

-    Installation av snålspolande strålsamlare i kranar i kök och wc
-    Installation av snålspolande strålsamlare i dusch
-    Byte från tvågreppsblandare till resurseffektivare engrepps- samt termostatblandare
-    Byte från enkelspolande till dubbelspolande wc-stol

     Sist, men inte minst, beakta bevattningsförbudet!

 


Senast ändrad 29 Jul 2014 15:34
Tillbaks