Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Badvattenprov nr 3 godkänt

Inlagt av Christer Söderbäck 04 Aug 2014
Nyheter >>


Gällande gränsvärden:

Intestinala enterokocker:
0 - 100 cfu/100ml = TJÄNLIGT
100 - 300 cfu/100ml = TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING
>300 cfu/100ml = OTJÄNLIGT

E-coli:
0 - 100 cfu/100ml = TJÄNLIGT
100-1000 cfu/100ml = TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING
>1000 cfu/100ml = OTJÄNLIGT

Källa:
Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG
Version 9 2013‐06‐18
 


Senast ändrad 04 Aug 2014 17:33
Tillbaks