Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Badvattenprover under sommaren 2014

Inlagt av Christer Söderbäck 10 Jun 2014
Nyheter >>

Vi är ålagda att sommartid ta regelbundna prover på vattnet i Kvarndammen. Första provanalysen kom idag. Vattnet den 4 juni är alltså "tjänligt" vilket det alltid brukar vara i början av sommaren för att ett stycke in i augusti bli "tjänligt med tvekan" men då har man slutat att bada för säsongen i alla fall.


Senast ändrad 10 Jun 2014 10:17
Tillbaks