Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Bäver dämmer upp söndag

Inlagt av Christer Söderbäck 03 Aug 2014
Nyheter >>

Bävern bygger damm nedströms Bärplockarvägen och höjde igår vattennivån närapå en meter. Vägtrumman under Bärplockarvägen var nästan full. Riddar Sven kastade sig dock igår kväll ut i böljan i sin rustning  (badbyxor) och lyckades åstadkomma ett hål i dammen varvid nivån sjönk en halvmeter. Kvarvarande dammrester håller nu vattenytan en halvmeter över normalnivå med påföljd att nya vattenspeglar bildas och att det i bäcken under vägen knappt syns att det är strömmande vatten.

Dammen

Stilla Flyter Bäcken

Här brukar det inte vara någon vattenspegel

 


Senast ändrad 04 Aug 2014 10:20
Tillbaks