Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Bäverstatus 27 sept

Inlagt av Sven-Ove Nilsson 27 Sep 2014
Nyheter >>

Bävern bygger vidare och idag var nivån såpass hög att vägtrumman under Bärplockarvägen var nästan fylld. Efter en timmes släp och pust och stön lyckades jag sänka nivån 50-60 cm.
Bäckfåran skulle behöva breddas där bäverdammen byggs, så att man försvårar för Castor att få fast pinnar och diverse byggmateriel.


Senast ändrad 27 Sep 2014 11:20
Tillbaks