Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Budgetarbete inför 2016 och rishögar

Inlagt av Christer Söderbäck 07 Oct 2015
Nyheter >>

Medlemsinformation!

1. Budgetarbete inför årsmötet i februari 2016 är i full gång. Föreningens olika funktionärer uppmanas se över sina behov av pengar och komma med förslag till kassören Kristina!

2. Vid reningsverket har vi möjlighet att lägga ris från trädgårdsavverkningar. Det gäller alltså ris vilket stavas r.i.s. som då och då hämtas av ett skogsföretag för att säljas till pappersmassetillverkning. Föreningen får då en inkomst. Du får inte lägga annat trädgårdsavfall bland riset, t ex blöta växtdelar, som ratas av skogsföretaget.

Lägg riset snyggt så att man obehindrat kan nå reningsverket med lastbil.


Senast ändrad 07 Oct 2015 06:38
Tillbaks