Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Dykare med borst på benen funnen i skottkärra

Inlagt av Christer Söderbäck 15 May 2014
Nyheter >>

Bagge

Hittade denne i min vattenfyllda skottkärra så nu slipper jag använda kärran! 

"Dykare och dess larver är beroende av vatten. Skalbaggen är en god simmare och mellan 2-4 cm stor. De har en ettårig livscykel och övervintrar antingen som skalbagge eller larv. Dykarens larv är ett rovdjur som lever på insekter och fiskyngel. Dykarna är relativt stora skalbaggar, den minsta arten blir 22 millimeter lång och den största dubbelt så lång. Med sina stora vingar och kraftiga muskulatur är de goda flygare, vilket krävs för att arten skall sprida sig till nya vattendrag. De flyger på kvällen och natten. Skalbaggarna lever i vatten och är goda simmare. För att kunna andas under vattenytan tar de med sig luft under täckvingarna. Mellan- och bakbenen är borstförsedda vilket gör dem att de kan simma mycket bra. Den bredkantande dykaren Dytiscus latissimus har blivit sällsynt på senare år och är fridlyst i Sverige. "

/Gunilla Hedgren

Bagge


Senast ändrad 15 May 2014 19:26
Tillbaks