Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

f.d. Närkes Kils Elektriska Ekonomisk Förening

Inlagt av Christer Söderbäck 28 Apr 2017
Nyheter >>

Gäller privatpersoner:
Din vinst som du har fått efter försäljningen (se utsänd kontrolluppgift från LRF!) ska deklareras på blankett K12.

"Okvalificerade andelar i onoterade företag" (företaget = f.d. Kils Elektriskas organisationsnummer).

Exempel:
Du hade köpt andelar för 5000 kr men fick tillbaka 20000 kr vid försäljningen. Det blir alltså en vinst på 15000 kr.  Observera att du bara ska deklarera för 5/6 av vinsten, alltså 5/6 av 15000 kr = 12500 kr. På K12 ser du att detta ska införas under punkt 7.2 på deklarationsblanketten. Du slipper alltså betala 30% skatt på 2500 kr om du gör så här!!!

Felet som nu har skett är att Skatteverket via sina automatiska tjänster angett att du ska deklarera för 6/6 av vinsten, alltså för 15000 kr, vilket ju blir till din nackdel.

I "övriga upplysningar" kan du ange att det är fråga om en försäljning och inte om en utdelning.

/Kristina Sundell


Senast ändrad 28 Apr 2017 12:12
Tillbaks