Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Föreningsstämman 25 feb 2014 genomförd

Inlagt av Christer Söderbäck 26 Feb 2014
Nyheter >>

Gunhild Wallin ledde stämman med sedvanlig stringens med Berit Samuelsson som bisittare. Stämmoprotokollet kommer som vanligt att distribueras till medlemmarna under våren. Några beslut kan nämnas redan nu:

  1. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag vilket innebär bl a att styrelsemedlemmarna är desamma som 2013, likaså revisorer och sammankallande i våra kommittéer förutom Idrottskommittén (Oscar Nilsson), Festkommittén (Peter Ivarsson), Valberedningen (Berit Samuelsson).
  2. Till ordförande för 2014 valdes Hans Nilsson
  3. Stämman beslöt enligt budgetförslaget för 2014
  4. Arbetsdagar blir 12 april och 13 sept
  5. Medlemsavgifterna höjs enligt förslag

/noterat av Christer S

 


Senast ändrad 26 Feb 2014 10:01
Tillbaks