Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Föreningsstämman 28 feb 2017

Inlagt av Christer Söderbäck 01 Mar 2017
Nyheter >>

Vid stämman var 46 fastigheter representerade. 60 personer deltog i mötet som med sedvanlig bravur leddes av mötesordföranden Gunhild Wallin med Berit Samuelsson som mötets sekreterare.

Styrelsens sammansättning och valda funktionärer framgår under fliken Kontakt.

Protokollet kommer att som vanligt skickas ut till medlemmarna via snigelpost tillsammans med reviderad medlemsmatrikel, kallelse till arbetsdag, uppgifter om medlemsavgiften m.m. Protokollet publiceras även här på hemsidan under fliken Stadgar och föreningsstämma.

Arbetsdagarna för 2017 bestämdes till 22 april och 9 sept.

Grannsamverkan: Anne-Marie Lindén framförde ett förslag att Klockhammar skulle engagera sig i Grannsamverkan vilket de närvarande tyckte var ett bra förslag. Mer info om detta kommer på hemsidan inom kort.

Vattenförbrukning: Sven-Ove Nilsson berättade att vattenförbrukningen de senaste två månaderna är onormalt hög och uppmanade alla att noga observera eventuella läckor, ta ett varv runt grannens obebodda fritidshus, reagera på blöta partier i terrängen där det vanligen brukar vara hyfsat torrt osv.

Karl Lagers bok Klockhammar del 1 är slut


Senast ändrad 01 Mar 2017 09:52
Tillbaks