Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Föreningsstämman

Inlagt av Hans Nilsson 01 Mar 2012
Nyheter >>

En liten rapport från föreningsstämman.

 

Styrelsen fick ansvarsfrihet och mötet gick i rask och trevlig stämning.

Mötet beslutade i enlighet med den föreslagna budget som skickats ut. Även de föreslagna åtgärderna godtogs. Valen gick helt enligt valberedningens utskickade förslag. Vi tackar avgående Stina Jarmander och Mikael Ekegren för deras arbete.

Vi hälsar även vår nya sekreterare Maria Pettersson välkommen i styrelsen samt Karl Lager som sammankallande i Hustomtekommittén.

 Vi kommer nu att sätta igång arbetet med att renovera reningsverket. Ledningssystemet kommer att ses över för att om möjligt förebygga uppkomsten av skador.

Boendeavgifterna blev enligt de i utskicket föreslagna. Det går även alldeles utmärkt att redan nu betala in sin avgift, innan nästa utskick, som då kommer att innehålla  bl a inbetalningskort.

Betala då på föreningens Bankgiro 735 – 9441

 

Hans Nilsson

ordförande


Senast ändrad 01 Mar 2012 15:30
Tillbaks