Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Från föreningsstämman 23 feb 2016

Inlagt av Christer Söderbäck 24 Feb 2016
Nyheter >>

Stämman avhölls i Församlingshemmet och hade samlat cirka 50 deltagare representerande 37 fastigheter.

Styrelsen fick följande sammansättning:
Hans Nilsson, ordförande
Linda Dalman, vice ordförande
Maria Pettersson, sekreterare
Lars-Olov Karlsson, vice sekreterare
Kristina Sundell, kassör

Budgeten för 2016 fastställdes enligt utsänt förslag där man också kan se nya medlemsavgifter och avgift för investeringslån.

Arbetsdagar fastställdes till 23 april och 10 sept 2016.
 

 


Senast ändrad 28 Feb 2016 13:17
Tillbaks