Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Från föreningsstämman 24 feb 2015

Inlagt av Christer Söderbäck 25 Feb 2015
Nyheter >>

Cirka 35 personer deltog i gårdagens stämma som leddes av mötesordföranden Gunhild Wallin. Årsmötesprotokoll kommer att utsändas senare under våren till medlemmarna i sedvanlig ordning. Här på hemsidan kommer viktigare punkter att snabbt redovisas, återkommer här på hemsidan när jag hunnit lägga in mer information från stämman.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen på följande sätt, utifrån de personval som stämman beslutade:

Hans Nilsson, ordförande
Börje Lundén, vice ordförande
Maria Pettersson, sekreterare
Lars-Olof Karlsson, vice sekreterare
Kristina Sundell, kassör

Christer Henriksson, suppleant
Christer Söderbäck, suppleant

Aktuella kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

/Christer S


Senast ändrad 26 Feb 2015 09:10
Tillbaks