Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Från styrelsemötet 10 mars 2015

Inlagt av Christer Söderbäck 17 Mar 2015
Nyheter >>

Styrelsen har nu konstituerat sig efter de val som gjordes på årsmötet och har börjat hanteringen av ett antal punkter enligt årsmötets beslut:

Beslut om

 1. inköp och montering av snörasskydd på Magasinet
 2. nytt räcke vid badet
 3. låsbom och lås till Magasinet
 4. lås till slalomliften
 5. grusning av stigen Pjäxvägen - Ferievägen
 6. inköp av ny julgransbelysning
 7. inköp av 10 vägbelysningsarmaturer
 8. inköp av automatskåp för pumpanläggning vid Bärplockarvägen
 9. inköp av ny avloppspump vid Orienterarvägen
 10. Bokningsansvarig för Spåhagen är vår sekreterare Maria Pettersson
 11. Det skapas möjlighet att anmäla sig på hemsidan för att få föreningsinformation via e-post
 12. Offerter inhämtas avseende kamerainspektion av avloppsnätet
 13. Vattenverksansvarig påbörjar utredning avseende nytt vattenfilter

Nästa styrelsemöte 28 april!

 

 

 


Senast ändrad 07 Apr 2015 20:11
Tillbaks