Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Från styrelsemötet 15 mars 2012

Inlagt av Christer Söderbäck 22 Mar 2012
Nyheter >>

Om vår skog
Vi kommer att köpa in två st röjsågar och inte hyra några till årets arbetsdag. Arbetet kommer att riktas in på bl a röjning i diken och rensning efter den stora avverkningen. Det har avverkats drygt 1100 kbm. Så fort vägarna bär så kommer timret och riset att köras  bort.

Detaljplan för Klockhammar
Förfrågan om ändring av detaljplanen har gjorts till Byggnadsnämnden och där har vi fått en positiv kontakt och arbetet fortsätter.

Markera din tomtgräns
Fortfarande är det många fastighetsägare som inte märkt ut sin tomtgräns tydligt trots påpekande på hemsidan och i föreningsbrev. Det räcker om du markerar hörnstolparna tydligt så att de kan observeras på avstånd. Hörnstolpar som sjunkit ned i marknivå måste markeras med förlängningsanordning.
 


Senast ändrad 22 Mar 2012 07:52
Tillbaks