Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Från styrelsemötet 19 april 2012

Inlagt av Christer Söderbäck 19 Apr 2012
Nyheter >>


Ombyggnaden av reningsverket påbörjas i augusti i Emedos regi. Viss grävning kan komma att ske i förväg.

Skogsförman från Moelven kommer att gå runt i området tillsammans med styrelsefunktionär för att förbereda resterande avverkning. Besöket sker ev lördag 21 april, fällning vid ett senare tillfälle.

Ett av föreningens sex elabonnemang flyttas från skidliften till en kommande avloppspump på Bärplockarvägen. Skidliften kan vid behov försörjas via en tillfälligt utlagd elkabel i samverkan med Nerikes Kils Energi AB.

Diken inom grönområden måste rensas. Lars-Göran Åhrlin gör en flerårig underhållsplan att föreläggas nästa styrelsemöte. Lars-Göran har åtagit sig att ha koll på vårt dagvatten- och avloppsnät.

 


Senast ändrad 19 Apr 2012 20:20
Tillbaks