Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Från styrelsemötet15 juni

Inlagt av Christer Söderbäck 15 Jun 2015
Nyheter >>

1. Avloppsledningar
Stort inläckage av "rent vatten" belastar vårt reningsverk. ÖSAB fortsätter ännu ett tag med sin undersökning av ledningsnätet. Man har hittat flera ställen där rötter trängt in.

2. Vattenverket
Det är fortfarande onormalt hög vattenförbrukning vilket tyder på en eller flera läckor någonstans på ledningsnätet. Två större vattenavstängare har bytts ut men bekymren kvarstår.

3. Logen
Lördag 15 augusti blir det Loppis under dagen följt av en skaldjursfest på kvällen. Levande musik! Information kommer längre fram.

 


Senast ändrad 15 Jun 2015 20:51
Tillbaks