Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Funktionärsförteckning 2017, korrigerad version

Inlagt av Christer Söderbäck 19 Mar 2017
Nyheter >>

Några namn och epostadresser har korrigerats. Vår nye styrelseledamot Göran Bergling finns nu med i förteckningen, vilket du säkert redan konstaterat när du läst protokollet från årsmötet!

Reviderad Funktionärsförteckning 2017 finns här! (pdf)


Senast ändrad 19 Mar 2017 18:19
Tillbaks