Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Gamla fotografier är nu digitaliserade

Inlagt av Christer Söderbäck 27 Sep 2016
Nyheter >>

Gamla Klockhammar från flygplan

Här är ett flygfoto från 1939 som visar Klockhammars gård från öster. Besök Digitalt Museum där du kan använda olika sökord för att leta efter det du är intresserad av.

http://digitaltmuseum.se/search?rows=72&query=klockhammar


Senast ändrad 27 Sep 2016 10:07
Tillbaks