Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Historisk vandring söndag 20 aug kl 13 med arkeolog Karl-Erik Kilsberger

Inlagt av Christer Söderbäck 13 Aug 2017
Nyheter >>

Söndag 20/8 kl. 13 samlas intresserade Klockhammarsbor och övriga vid logen medförande cykel (bil ej rekommenderad p.g.a svårigheter med parkering längs vägen). Sven Nilsson leder kolonnen mot Västerängen, där vi ska titta på en stensättning från bronsålder/järnålder. Efter detta stannar vi vid fornåkrarna nära avtagsvägen til Stenängen. Turen fortsätter sedan till ruinerna av de hyttor som ligger norr om Klockhammar. Resten av programmet består av besök på ytterligare ett antal fornlämningar. Totala tiden för turen beräknas till c:a 3 timmar. Mer detaljerad info finns på nedantående länk.

Beskrivning av historievandringen (pdf)


Senast ändrad 16 Aug 2017 10:36
Tillbaks