Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Höstens arbetsdag lördag 14 sept 2013 kl 9.00 - 15.00

Inlagt av Christer Söderbäck 22 Aug 2013
Nyheter >>


Höstens arbetsdag 14 september 2013 kl. 9.00 – 16.00

Då var det åter dags att ge vårt vackra Klockhammar en ansiktslyftning. Den här gången måste vi göra en kraftsamling för bekämpning av sly. De senaste arbetsdagarna har helt ägnats åt att städa upp efter trädfällningen. Dessutom hade vi otur med vädret i våras. Slyn har därför fått växa ostört under flera år.

För den som inte har möjlighet att närvara på arbetsdagen finns möjlighet att vid annan tidpunkt göra motsvarande arbetsinsats med t ex egen eller föreningens röjsåg efter separat överenskommelse med Karl Lager. Alternativt att sätta in ett bidrag på 500 kronor till föreningens bankgiro 735-9441 (OBS frivilligt).

09.00 Arbetsdagen börjar.
11.30 Ärtsoppa och kaffe serveras på logen.
15.00 Kaffe serveras på logen varvid deltagarlistorna ifylls.

Kan du inte delta under arbetsdagen är du ändå välkommen till logen. Utförlig information om tilldelade arbetsuppgifter finns i höstens föreningsbrev som distribueras inom kort!

Välkomna!
Karl Lager
tfn 0703-281019

 


Senast ändrad 22 Aug 2013 08:47
Tillbaks