Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Hundar ska hållas kopplade perioden 1 mars - 20 augusti

Inlagt av Christer Söderbäck 02 Apr 2017
Nyheter >>

Koppeltvång från 1 mars! 

På förekommen anledning önskar jag påminna om koppeltvånget som enligt nedanstående lag råder mellan 1 mars och 20 augusti. Detta gäller även i Klockhammar och framförallt i Kilsbergen, vilket många verkar ha svårt att respektera. Din hund ska vara kopplad för att förhindra att den skrämmer och/eller jagar vilt. Det många inte verkar veta är att i Klockhammar råder förutom koppeltvånget samma ordningsregler som i övriga Örebro kommun eftersom detta är ett detaljplanerat område. Det vill säga du som hundägare har ett strikt ansvar att se till att din hund (även om den rastas av annan person) inte skrämmer eller skadar människor och tamdjur. Detta innebär att det inte är tillåtet att ha din hund lös varav den springer fram till andra människor eller djur. Detta är en olägenhet som kan anmälas till polisen med konsekvenser som följd. Att förklara att hunden är trevlig och snäll tar lagen EJ hänsyn till. 

För mer information får man gärna kontakta undertecknad eller Polisen i Örebro.
 

 

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.Vänligen Liselotte Sliwon
Vandrarvägen 10

 

 

 


Senast ändrad 02 Apr 2017 15:39
Tillbaks