Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Info från vattenkommittén

Inlagt av Christer Söderbäck 18 Aug 2015
Nyheter >>

Byte av pump

Tisd. 18/8 installerades en ny pump i ett av borrhålen.

Kapaciteten från båda borrhålen är nu tillfredsställande. Förbrukningen är dock fortfarande alldeles för hög, vilket innebär att vi fortfarande inte kan tillåta vattning med slang/spridare med föreningens vatten.

Kent Haglund, Hans Nilsson, Sven Nilsson och Lars-Göran Åhrlin slet med pumpen.


Senast ändrad 21 Aug 2015 14:45
Tillbaks