Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Intressanta kartor nu tillgängliga även i din mobil

Inlagt av Christer Söderbäck 19 Oct 2014
Nyheter >>

"Nationalparker, naturreservat och fornlämningar. Det är en del av det som du nu kan få information om via länsstyrelsernas nya digitala karta.

Sveriges länskarta heter den nya karttjänsten. Syftet är att öka tillgången till geografisk information som är av allmänt intresse.

Via smarta telefoner, surfplattor och datorer kan den som vill få reda på natur- och kulturintressanta områden i sitt eget län såväl som i andra.

Man kan dessutom mäta avstånd och arealer i kartan och ta ut koordinater för en specifik plats.

– Länsstyrelserna hanterar stora mängder kartmaterial och får ofta frågor om vi kan lämna ut denna typ av information. Var i våra län det finns nationalparker, naturreservat eller fornlämningar är exempel på information som allmänheten också har ett stort intresse av och efterfrågar, säger Lukas Elestedt, GIS- och informationssäkerhetssamordnare, i ett uttalande.

Han hoppas att den nya tjänsten nu ska innebära en förenkling för besökarna."

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/sverigeslanskarta/

 

 


Senast ändrad 19 Oct 2014 20:35
Tillbaks