Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Klockhammarsäpplet finns och bevaras!

Inlagt av Christer Söderbäck 20 Aug 2018
Nyheter >>

Äppelträdet
Det bevarade trädet i Algutstorp

Ägaren av Klockhammars gård CG Lövenhjelm som som bland sina odlingar fått fram Klockhammarsäpplet berömdes 1860 för frukten som bedömdes för ovanligt stark bördighet och förträfflighet för kokning. 1983 lämnades ympningar och frukt in till genbankerna i Julita, Alnarp och Alntorps ö utanför Nora från ett träd bevarat i Algutstorp, Närkes Kil.

Frukten är liten till medelstor. Formen plattrund till rund med största bredden nedanför mitten. En del frukter något sneda. Från fodret utgår avrundade åsar som sträcker sig ned mot mitten eller längre. Foderhålan är trång, rätt djup och knölig. Skafthålan är grund med rostrosett, ofta med knölbildning. Skaft av varierande längd och tjocklek, förtjockat mot båda ändar. Huden svagt fet. Grundfärgen vitgul med gröna prickar. På solsidan någon täckfärg, svagt strimmig eller i flammor. Kärnhuset lökformigt, slutet och sitter rätt högt. Foderrör koniskt eller cylindriskt med högt sittande ståndare. Kärnorna stora och spetsiga. Köttet vitaktigt, rätt fast, svagt syrligt med någon arom. Kan förvaras någon tid. Äpplet är inte så gott att äta som det är men är väldigt lämpat för att göra mos av. Äpplet mognar i oktober.

Carl Gustav Lövenhielm planterade 1848 även alla ekar, lindar och bokar i Klockhammar.
Hilding Bruce utökade trädgården 1907 med 700 fruktträd och 25 000 kvm jordgubbsland. Han byggde då även mejeri, tre logar, ladugården, vagnshus och magasin.

Vissa fruktträd finns kvar i Klockhammar men av Klockhammarsäppleträdet finns bara ett bevarat och det finns i Algutstorp Närkes Kil.

Hans Nilsson, text & foto

Äpplet
Klockhammarsäpplet, skördat i augusti 2018


Senast ändrad 20 Aug 2018 14:07
Tillbaks