Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Kommunens utbyggnad av vatten och avlopp

Inlagt av Christer Söderbäck 10 Jun 2014
Nyheter >>

Örebro kommun har fastställt en utbyggnadsplan 2014-2024 för att förse vissa nya områden i kommunen med kommunalt vatten och avlopp och också ansvara för drift och skötsel.
http://www.orebro.se/36942.html

Där framgår att Klockhammar ligger sist med planerad byggnation 2023-2024.
http://www.orebro.se/download/18.374965611462fa8ff3dc72/1401260070638/Tidsplan+f%C3%B6r+utbyggnad+av+kommunalt+vatten+och+avlopp+2014-2024.pdf

I ett utskick till fastighetsägarna i Klockhammar daterat 2014 06 04 meddelas att man måste betala en anläggningsavgift när man ansluter sin fastighet till kommunens nät. Kommunen inbjuder samtidigt till ett informationsmöte onsdag 25 juni 2014 kl 18-20 i Engelbrektsskolans aula, Wadköpingsvägen 15-19 i Örebro.

Styrelsen har inte blivit kontaktat av kommunen i denna fråga. Ej heller har styrelsen blivit tillfrågad inför detta utskick. Styrelsen uppmanar medlemmarna att besöka informationsmötet och säga sin mening. Vill medlemmarna exempelvis betala för något som vi redan har?

/Styrelsen


Senast ändrad 10 Jun 2014 09:06
Tillbaks