Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Kritik av föreningsfunktionärernas engagemang

Inlagt av Christer Söderbäck 19 Jun 2012
Nyheter >>

2012 06 18 kl 21.00
Kritik framförs mot föreningens funktionärer
I ett mejl ikväll till Vattenkommitténs kontaktperson framförs kritik över att vattnet "nu igen" varit avstängt en stund, samt att utlovad information via SMS inte skickats ut.

För det första så är arbetet i föreningen ett frivilligt och oavlönat åtagande av föreningens medlemmar där speciellt Vattenkommitténs medlemmar lägger ned ett oerhört arbete på vardag, kväll och helg, för att vi alla ska må bra i våra hushåll. Att vattnet av och till tar slut har naturligtvis sina orsaker, kända och okända. Eftersom tekniken ikväll var intakt så måste det bero på andra orsaker denna gång.

För det andra så skickar jag personligen tillsammans med ytterliggare en medlem ut aktuell akut information via SMS till de som anmält sitt intresse, så även denna dag. Ikväll gick det ut två SMS. Att berörd medlem inte har koll på sin mobiltelefon kan naturligtvis inte lastas föreningens funktionärer.

Den som framför obefogad kritik till föreningens funktionärer bör istället erbjuda sina tjänster. Det finns mycket man kan hjälpa till med i vår förening. Kontakta ordföranden!

Christer Söderbäck
webbredaktör


Senast ändrad 19 Jun 2012 19:38
Tillbaks