Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Mountainbike-tävling genom Klockhammar 11 sept 2016

Inlagt av Christer Söderbäck 09 Sep 2016
Nyheter >>

Bergslagsloppet, 67 km, med start och mål i Ånnaboda har olika sträckningar, varav en del passerar vårt område på de vägar och stigar som sedan tidigare är utstakade med små prydliga träskyltar.

cykelkarta över Klockhammar
Del av loppet, pilarna anger färdriktning

Karta över hela loppet (pdf)

Start och mål sker i Ånnaboda.

Tävlingens hemsida med all information: bergslagsloppet.se

Det viktigaste: bergslagsloppet.se/omloppet/


Senast ändrad 19 Sep 2016 17:22
Tillbaks