Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Nedsågade elstolpar i området

Inlagt av Christer Söderbäck 16 Apr 2013
Nyheter >>

Lars Persson, Närkes Kils El, erbjuder dessa stolpar för 100 kr/st. De kommer annars att forslas bort nån gång i sommar.  De flesta av stolparna är äldre än 1976, många från 1969. Kresosotimpregnerade. Se information i bilaga.

Kemikalieinspektionens info om kreosotstolpar m.m. (pdf)


Senast ändrad 16 Apr 2013 13:03
Tillbaks