Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Obetalda årsavgifter

Inlagt av Christer Söderbäck 05 Jun 2012
Nyheter >>

Kassören meddelar:

Nu har 90.8% av årsavgifterna kommit in. I dagarna har den första påminnelsen skickats ut. Vid nästa påminnelse kommer en påminnelseavgift att läggas på beloppet.  Dröjsmålsränta på skuldbeloppet tas ut efter en räntesats på 8 % över gällande referensränta, från förfallodagen till dess full betalning sker. Allt enligt föreningens stadgar.  

De som har förhandlat med kassören om delbetalning har inte fått någon påminnelse.

 


Senast ändrad 05 Jun 2012 06:06
Tillbaks