Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Obetalda årsavgifter

Inlagt av Christer Söderbäck 19 Jun 2012
Nyheter >>

  
Det är fortfarande 7 medlemmar som inte har betalat årsavgiften och inte gjort någon delbetalning. Summan för obetalda avgifter är 38 000 kr totalt varav 21 000 kr från medlemmar som inte har gjort någon överenskommelse om att dela upp avgiften. De saknade avgifterna fördelar sig på 1 permanentboende, 2 fritidsboende, 3 obebyggda och en "endast medlem i väg".

I början av juli skickas påminnelse 2 ut med förseningsavgift på 10% av skuldbeloppet avseende 2 månaders försening.


Kristina Sundell, kassör
019 281014

 


Senast ändrad 20 Jun 2012 21:39
Tillbaks