Vinjett vid stallet, Klockhammar
Sök:

Om namnet "Klockhammar"

Inlagt av Christer Söderbäck 12 Aug 2014
Nyheter >>
 
Efter diverse letande i gamla dokument och kartor tror jag mig förstå varifrån namnet Klockhammar kommer.
 
När stångjärnshamrarna anlades med början 1640 kom dessa att kallas Klockarhytte hamrar vilket framgår av kartor bl a från 1690. Klockarhyttan är ett gammalt ortsnamn som fanns långt innan stångjärnshamrarna kom. Hytta fanns där redan på 1300-talet. Det fanns även ett bergslagshemman om 1 helt mantal före 1640 vid Klockarhyttan. Detta hemman hade skog som sträckte sig från Hästskoröse, alltså ovanför Slalomvägen, nästan till Blankhults gamla skola. Vidare till Nya dammen, Hästskomossen och till Svartberget, det som ligger närmast Rusakulan och tillbaka till Hästskoröse.  Rester av detta detta hemman finns uppströms bäcken från nuvarande Klockarhyttan och har på senare tid kallats Skaten. Detta hemman kom att ingå i Klockhammars bruk från 1670-talet.
 
När man så skulle benämna det bruk som ägde hamrarna hade man flera möjligheter varav ett var omöjligt att använda nämligen Klockarhytte bruk. Eftersom det redan fanns en masugn där kunde det bli en förväxling. Ett annat alternativ skulle kunnat vara Klockarhytte hammars bruk. Detta tror jag skulle bli för långt namn varför man fastnade för Klockhammars bruk. Orten där bruksherrgården låg kom senare att kallas Klockhammar.
 
Jag håller på att färdigställa del två av Klockhammars historia. Kanske kan bli klar under 2014. Ett kapitel återstår liksom korrekturläsning samt tryckning. Börje Lundén har föreslagit att vi fram emot våren skulle samlas någonstans där jag presenterade det nya jag kommit fram till som till en del skiljer sig från den första delen men framför allt innehåller en hel del nytt.
 
/Kalle Lager

Senast ändrad 12 Aug 2014 13:32
Tillbaks